Distribuovaná ultrazvuková lokalizace mobilních senzorických uzlů

Active: 
no

Cílem projektu je navržení systému pro distribuovanou lokalizaci mobilních senzorických uzlů s využitím ultrazvukových přijímačů a vysílačů. Jádro práce bude spočívat ve vývoji algoritmů a jejich implementaci a experimentálním ověřování.

Motivací pro vývoj takového systému je výzkum v mobilní robotice včetně bezpilotních létajících prostředků, a to zejména těch velmi malých a velmi levných. V současnosti je na pracovišti zadavatele vyvíjena miniaturní quadkoptéra pro indoor použití, projekt je nazván NanoQuad, rozpětí ramen je cca 10cm. Na konci každého ramene bude umístěn ultrazvukový přijímač.

Zadavatel projektu poskytne (jím) zvolené ultrazvukové přijímač(e) i vysílač(e) i rádiovou komunikační jednotku(-y). Bude i vysvětlena základní algoritmická idea pro určování vzdálenosti i směru spočívající v měření zpoždění ultrazvukového signálu oproti rádiovému, a vzájemných zpoždění na jednotlivých přijímačích nesených na různých částech uzlu (například ramenech quadkoptéry). Očekávaným výstupem budou zdokumentované algoritmy, jejich implementace, a záznamy z experimentálního ověřování.

Na práci započatou v tomto týmovém projektu bude možno navázat nejen až v rámci individuálního a diplomového projektu, ale už i nadcházejícím létě formou placené letní stáže na pracovišti zadavatele http://aa4cc.dce.fel.cvut.cz/.

Contact person: 
Zdeněk Hurák
Image: NanoQuad