Doc. Michal Kvasnica (STU Bratislava): Hybrid systems and predictive control

Thu, 04/18/2013

Everyone is welcome to a half-day tutorial session on hybrid systems and model predictive control. The event will take place on Thursday, April 18, in K24 room. The first part  will start at 9:15 and will finish at 12:00. The second half will start at 14:30 and will last till (about) 16:30. In absence of non-Czech or -Slovak speaking attendants, the lecture will be given in Slovak, otherwise it will be given in English.

Abstrakt (in Slovak): Seminar je venovany modelovaniu a riadeniu hybridnych systemov, v ktorych nastava interakcia medzi spojitou dynamikou a diskretnou logikou. Prva cast seminara bude venovana matematickemu modelovaniu takychto systemov vo forme, ktora je vhodna na syntezu optimalneho riadenia. Predstavime viacere popularne formy modelov hybridnych systemov a predstavime softverove nastroje ulahcujuce ich tvorbu. V druhej casti nasledne predstavime matematicku formulaciu ulohy prediktivneho riadenia. Na zrychlenie jeho implementacie v prostedi realneho casu budeme diskutovat techniky parametrickej optimalizacie, ktore vedu na explicitny zakon prediktivneho riadenia. Seminar bude zakonceny diskusiou otvorenych otazok a moznosti na dalsi vyskum v oblasti riadenia hybridnych systemov.