Experimentální platforma pro distribuovanou planární magnetickou manipulaci

Active: 
no

Úkolem této práce je pro účely výzkumu paralelní bezkontaktní manipulace postavit experimentální platformu pro manipulaci pomocí magnetického pole. Distribuovaná manipulace je stále se rozvíjející obor zasahující praktické aplikace, které využívají masivní pole aktuátorů pro pohyb s objekty příkladem je třeba čip s mechanickými MEMS rezonátory pro manipulaci s mikroskopickými objekty či pole všesměrových koleček pro dopravu balíků.

Přistup k řízení těchto systémů, které jsou charakteristické jednak vysokým řádem a také výraznou strukturou, se stále vyvíjí. Kromě simulací je ale užitečné mít k dispozici i testovací fyzické systémy. Jedním takovým může být například soustava elektromagnetů, které budou buzeny proměnným proudem, aby tak tvarovaly magnetické pole v prostoru nad sebou a v důsledku tak pohybovaly s jedním nebo i několika objekty najednou.

Záměrem této práce je především sestavit výše zmíněnou experimentální platformu, jejíž některé části jsou již navrženy. Náplní práce by bylo tedy hlavně programování modulů (každý pro řízení a buzení čtyř elektromagnetů) platformy, sestavení a oživení platformy, návrh řídicího SW, návrh měření polohy objektů a méně prakticky orientovaná část práce by spočívala v návrhu algoritmů pro řízení a simulacích.

Contact person: 
Zdeněk Hurák