Interaktivní svíticí míčky pro žonglování

Active: 
no

Úkolem práce je navrhnout a vyrobit funkční vzorek interaktivní svíticích míčků pro žonglování. Konstrukce míčků by byla postavena na mechanické části komerčního produktu svíticího míčku, která by byla doplněna o nově navrženou a realizovanou elektronikou. Míček by na základě způsobu žonglování vytvářel různé vizuální efekty, např. postupné a skokové změny barev, modulaci intenzity, záblesky, atd. Data o žonglovacím stylu by míček získával z inerciálních senzorů – magnetometry, akcelerometry, gyroskopy – a vyhodnocoval by jednak pomocí odhalování opakujících se vzorů a dále také pomocí detekce řídicích gest.

Obsahem práce je navrhnout a realizovat elektroniku pro zabudování do žonglovacího míčku. Elektronika bude obsahovat mikroprocesor, buzení LED, inerciální senzory a volitelně také modul pro bezdrátovou komunikaci. Dále bude práce orientována na návrh a testování algoritmů pro zpracování dat ze senzorů a jejich převedení v řízení LED. Závěrem by mělo být testování a vytvoření atraktivní video dokumentace.

Contact person: 
Jiří Zemánek