Prof. Tomáš Vyhlídal (FS ČVUT): Aplikace spektrálních metod v syntéze řízení systémů s dopravním zpožděním

Mon, 07/01/2013

Přednáška začne v 16:00 v místnosti K14 v budově E na Karlově náměsti 13/E. Přednáška bude věnována problematice spektrální analýzy a syntézy systémů se zpožděním, a to s důrazem na výsledky dosažené přednášejícím a jeho spolupracovníky. V rámci úvodu do problematiky lineárních systémů se zpožděním, bude na několika příkladech demonstrována tvorba matematických modelů se zpožděním. Následně bude proveden úvod do spektrálních vlastností těchto systémů a bude demonstrován algoritmus pro výpočet části kořenů nekonečného spektra. Další část přednášky bude věnována spektrální syntéze regulátoru konečného řádu. Na závěr budou prezentovány aktuální výsledky v oblastech tvarovačů signálu se zpožděním a zpožděných rezonátorů pro tlumení vibrací mechanických systémů.